start trading now
TRADING INVOLVES RISK AND MAY LEAD TO LOSS OF ALL INVESTED CAPITAL
 
Ezinvest | Antiwitwasbeleid

Antiwitwasbeleid

Wij houden ons aan antiwitwas-verordeningen

Ezinvest heeft een wettelijke verplichting om de belangen van al haar klanten te beschermen. Het witwassen van geld betekent het transformeren van monetaire fondsen of instrumenten die illegaal werden verworven in echt lijkende monetaire investeringen om zo elk spoor naar de bron te elimineren. Daarom nemen wij alle redelijke maatregelen in acht om de middelen van onze klanten te beschermen –

  • Ezinvest integreert nooit geld van klanten met haar eigen werkfondsen. Dit om misbruik van de activa van klanten te voorkomen

Naleving van Antiwitwas-Verordeningen

Als het om kapitaalmarkten gaat, weten we bij Ezinvest hoe belangrijk het is om de activa van elke klant te waarborgen. Daarom is Ezinvest volledig in overeenstemming met alle antiwitwas-verordeningen. De identiteit van iedere cliënt wordt gecontroleerd vooraleer accounts worden geactiveerd.

Om witwassen te elimineren of te minimaliseren, aanvaardt Ezinvest geen contante stortingen, en betaalt ook niet in contanten. Ezinvest behoudt zich eveneens het recht voor om transacties te weigeren indien deze in verband staan met witwaspraktijken of andere misdrijven in het algemeen. Ezinvest zal de overtreder niet inlichten over aangifte in verband met de verdachte activiteit.

Ezinvest neemt in dit opzicht ook andere initiatieven door de aanstelling van een nalevingsfunctionaris, die beleidsregels en –procedures opstelt in verband met onze houding ten aanzien van witwaspraktijken. Bovendien voert Ezinvest regelmatig inspecties en bijwerkingen door om potentieel verdachte transacties te volgen en klantengegevens te controleren. Wij leiden onze medewerkers op om antiwitwasprocedures te verwerken in overeenstemming met nieuwe verordeningen. Ezinvest volgt nauwgezet elke verdachte transactie op en meldt deze bij de relevante verordeningsautoriteiten.

Risicobeheer

Het geld van Ezinvest klanten wordt bewaard in de meest gereputeerde, veilige en machtige banken of financiële instituten ter wereld. Ezinvest beoordeelt, identifieert, volgt en beheert op regelmatige basis elk risico dat wordt geassocieerd met haar werking.

Geen Derde Partij Financiering

Ezinvest aanvaardt enkel geld van Ezinvest accounthouders. Ezinvest staat geen financiering toe via derde partij accounts. Het aanvaarden van derde partij financiering zou het onmogelijk maken om de antiwitwasbeleidsregels na te leven die in overeenstemming zijn met grondig geteste internationale praktijken.