start trading now
TRADING INVOLVES RISK AND MAY LEAD TO LOSS OF ALL INVESTED CAPITAL
 
Ezinvest | Privacy Policy

Privacyverklaring

Uw privacy, onze prioriteit

Eén van onze topprioriteiten is de bescherming van de persoonlijke en financiële gegevens van onze klanten en bezoekers aan onze website. In onderstaande Privacyverklaring zetten we uiteen hoe EZInvest uw persoonsgegevens verzamelt en beschermt.

Door een EZInvest account te openen, of door gebruik te maken van deze website, verleent u toestemming tot verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens door EZInvest zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen informatie vereist voor het openen van een account, om effectief zakentransacties uit te voeren en uw privacy te beschermen. Daarom winnen we informatie in om uw wensen en voorkeuren beter te kunnen beoordelen.

De informatie die we rechtstreeks van u inwinnen omvat gegevens die nodig zijn om contact met u te kunnen nemen, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer en E-mailadres. Daarnaast verzamelen we tevens wettelijk verplichte gegevens om te kunnen verifiëren wie u bent, zoals uw paspoortnummer of fiscaal identificatienummer. Tenslotte verzamelen we demografische gegevens wanneer u een account opent, zoals uw geslacht en geboortedatum.

Het grote merendeel van deze informatie ontvangen we rechtstreeks van u zelf, door invulling van de accountaanvraag en aanverwante documentatie, door trades te plaatsen, door ons E-mails te sturen, of door informatie te verstrekken wanneer u ingaat op een promotie of bijzonder aanbod. Verder zamelen we informatie in door (1) observatie van uw gebruik van onze website, en door (2) u producten en diensten aan te bieden. Deze informatie gebruiken we om u producten en diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn.

De informatie die we onrechtstreeks van u ontvangen betreft uw Internet protocol ("IP") adres, type browser,besturingssysteem, Internetservice provider(ISP), tijdstempels, geplaatste transacties, enbanneradvertentieswaarop u klikt. Hiertoe gebruiken we cookies, kleine text documentjes die door de webserver verzonden worden en op uw computer kunnen worden opgeslagen. Cookies helpen ons om u beter te leren kennen via operationele data die wij kunnen toepassen om uw gebruik van onze website makkelijker te maken, en verbeteringen door te voeren inzake navigatie en gebruiksvriendelijkheid.

Gebruik van persoonsgegevens

EZInvest kan de informatie die u verstrekt gebruiken om uw identiteit en contactgegevens te verifiëren. We kunnen van deze informatie eveneens gebruik maken om uw trade-account op te zetten, u een accountnummer en geheim paswoord toe te kennen, uw accountactiviteit na te gaan, en u te contacteren i.v.m. accountgegevens. Deze informatie helpt ons om onze diensten voor u te verbeteren, uw browse-ervaring aan te passen, en u te informeren inzake bijkomende producten, diensten of promoties die u zouden kunnen interesseren.

In geval van sluiting van uw account, bewaart EZInvest uw informatie, maar enkel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om u af en toe te contacteren om u de kans te bieden uw account te heropenen of deel te nemen aan andere waardevolle aanbiedingen.

Niet-geaffilieerde derde partijen

EZInvest zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, in licentie geven, uitlenen of op een andere manier bekendmaken aan derde partijen onder alle omstandigheden, behalve zoals hieronder beschreven.

EZInvest behoudt zich het recht voor uw gegevens bekend te maken aan derde partijen wanneer de wet dit vereist voor verordening, wetshandhaving of andere overheidsinstanties. Indien nodig kunnen we uw gegevens eveneens bekendmaken aan krediet- of incassobureaus, om onze rechten en eigendommen te beschermen.

Om onze diensten te kunnen verbeteren kunnen we externe bedrijven aantrekken om bepaalde interne functies waar te nemen zoals accountverwerking, uitvoering, klantendienst, klanttevredenheidsonderzoeken en andere gegevensverzamelingsactiviteiten die relevant zijn voor ons bedrijf. We kunnen aan partijen klantengegevens verstrekken uit onze database om ons te helpen klantenvereisten te analyseren en identifiëren, en om klanten in te lichten over aangeboden producten en diensten. Het gebruik van deze gedeelde informatie is strikt beperkt tot de uitvoering van de opdracht en dient geen enkel ander doel. Alle derde partijen waarmee we persoonsgegevens delen verbinden zich tot bescherming van deze gegevens op een gelijkaardige manier zoals wij dat doen. Voorbeelden van informatie die kan worden gedeeld zijn identificatiegegevens zoals naam, postadres, E-mailadres, telefoonnummer en informatie i.v.m. accountactiviteit.

Indien u beslist een product of dienst aan te kopen dat door een ander bedrijf wordt aangeboden, bv. door te klikken op een advertentie die u op onze website zag, dan valt de persoonlijke informatie die u aan dat bedrijf verstrekt niet meer onder onze Privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van sites waarnaar wij links bieden, en het gebruik of de bescherming van de informatie die u verstrekt aan deze sites valt buiten onze bevoegdheid. Wanneer u linkt naar een co-branded website of naar een gelinkte website, kunt u gevraagd worden om registratie- of andere informatie te verstrekken. Gelieve te noteren dat de informatie die u verstrekt naar een derde partij gaat, en u zich bekend moet maken met het privacybeleid zoals gepubliceerd door die derde partij.

Opt-out van bekendmaking van niet-publieke persoonsgegevens

U kun tons verzoeken om niet-persoonlijke gegevens niet bekend te maken aan bepaalde derde partijen. Hiertoe kunt u ons contacteren zoals vermeld in de contactinformatie hieronder. Gelieve te noteren dat voor gedeelde accounts een opt-out beslissing gemaakt door één van de accounthouders geldt voor alle accounthouders van deze gedeelde account. Een opt-out keuze dient te worden gemaakt voor elke afzonderlijke account die u heeft bij EZInvest.

Indien we informatie willen delen op een manier die niet beschreven wordt in deze Privacyverklaring, dan brengen we u hiervan op de hoogte door een addendum te posten op de EZInvest website, en indien gepast, bieden we u de kans tot opt-out van zulke bekendmaking.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken beveiligingssoftware, -systemen, en –procedures zodat u geniet van een veilig tradelandschap, en uw persoonlijke, financiële en trade-informatie beschermd wordt.

Wanneer u een account opent bij ons krijgt u een uniek accountnummer, gebruikersnaam, en een paswoord. Slechts een beperkt aantal EZInvest medewerkers die deze informatie moeten kennen hebben toegang tot uw accountnummer, gebruikersnaam, en paswoord. Onthoud: uiteindelijk ben u verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw accountnummer, gebruikersnaam, en paswoord. Wij raden ten sterkste af om deze informatie te delen met anderen.

Op onze website en online account applicatie passen we coderingstechnologieën toe op de informatie die u via onze website.met ons uitwisselt en vice versa.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

In geval van belangrijke wijzigingen door EZInvest aan deze Privacyverklaring, zal de aangepaste Privacyverklaring onmiddellijk worden gepubliceerd op de website, en een afzonderlijke nota zal worden gepost om u in te lichten over de wijziging(en). U aanvaardt de electronische publicatie van een gewijzigde Privacyverklaring op de website als zijnde een kennisgeving aan u. Geschillen over onze Privacyverklaring zijn onderworpen aan deze kennisgeving en de EZInvest Klantenovereenkomst. Indien u vragen heeft die niet aan bod komen in deze verklaring, neem dan contact op met een vertegenwoordiger van onze klantendienst.